بازار گندم

ثبت رایگان آگهی ،برای

کشـــــــاورزان

تاریخچه گندم
تولید و کشاورزی تا خرید گندم در کشاورز مارکت

گندم (نام علمی: Triticum)

 از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان می‌باشد. این گیاه در گونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است. این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است. (۲۲۰٫۴ میلیون هکتار درسال ۲۰۱۴) تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است. در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی گندم ۷۴۹ میلیون تن بوده‌است. که باعث شد پس از ذرت این محصول بیشترین غله تولید شده در جهان باشد. تقاضای جهانی این محصول به دلیل وجود پروتئینی به نام گلوتن در آن، که باعث خاصیت چسبندگی خمیر آن شده و ساخت محصولات فرآوری شده را آسان می‌کند، در حال افزایش است.

«در حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مردم غارنشین فلات ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع و چمنزارها به وجود آمد به دشت‌ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و در تمدن آن‌ها نسبت به دوران‌های پیشین پیشرفت بیشتری دیده شد. قدیمی‌ترین مردم دشت‌نشین، مردم محل سیلک (Sialk) نزدیک کاشان بودند که آثار زندگی ایشان را در آن‌جا به دست آورده‌اند. ….. تحقیقاتی که در محل مزبور انجام گرفته‌است نشان می‌دهد که مردم فلات ایران به امر کشاورزی پرداختند و حیوانات اهلی را نیز پرورش دادند. در هزاره چهارم پیش از میلاد مردم دشت‌نشین فلات ایران در کار زندگی پیشرفت بیشتری کردند … در این دوره تجارت نیز رو به پیشرفت نهاد. اما دادوستد بیش‌تر مربوط به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو بود. مسئله دیگر که اهمیت دارد این است که کشت گندم و جو نخستین بار در ایران متداول شد.

کشاورزی گندم
آب در کشاورزی

آب

 یکی از راه‌های بهبود کیفیت گندم با منابع آب محدود اسنفاده از سامانه‌های نوین آبیاری است.

ﮔﻨﺪم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺻـﻮرت، دﻳـﻢ، آﺑـﻲ و آﺑﻴـﺎري ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲﻛﺸﺖ می‌گردد.

 ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺼﻮرت دﻳـﻢ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻲﺷﻮد

اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣـﺴﻴﺮي ﺑـﺎ ﺑﺎران زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺮم ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻮا، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع بیشتر از 1500 متر از سطح دریا و مناطقی که بارندگی زمستانه دارند.

ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲﻛﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺼﻮرت آﺑﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮند

 اﻗﻠـﻴﻢﻫـﺎيﮔﺮم، زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻮا و زﻣﻴﻦﻫـﺎي ﭘﺴﺖ دور از اﺳـﺘﻮا، در اﻗﻠـﻴﻢﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣـﺴﻴﺮي ﺑـﺎ ﺑـﺎران ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ آﺑﻴﺎري در زﻣﺴﺘﺎن انجام می‌شود. در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤـﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎران زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑـﺼﻮرت آﺑﻴـﺎري ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ کشت می‌شود.

نور و دما در کشاورزی

نور و دما

شرایط ایدئال برای رشد گندم، آب و هوای خنک در دوره رشد رویشی، آب و هوای معتدل در دوران تشکیل دانه و آب و هوای گرم و خشک در زمان برداشت محصول می‌باشد؛ بنابراین در مناطقی که زمستانهای سخت دارند، کشت گندم با مشکلاتی از قبیل سرمازدگی زمستانی مواجه می‌شود. البته باید بدانیم که گندم در برابر خشکی مقاومت چندانی ندارد و نمی‌تواند به مدت طولانی، خشکی و کم‌آبی را تحمل نماید. اما قادر است خود را با شرایط خشک تا حدی تطبیق داده و با تشکیل یاخته‌های کوچک‌تر که در نهایت سبب تشکیل برگ‌های کوچک شده و در نتیجه روزنه‌ها کوچک‌تر می‌شود، سطح تعریق را کاهش دهد و از اثرات سوء کم‌آبی تا حدی محفوظ بماند.

خاک در کشاورزی

خاک

خاک شنی و رسی عمیق با زهکشی خوب، برای رشد گندم مناسب است. اصولاً میزان عملکرد گندم در شرایط دیم (آبیاری با باران)، در خاکهای ریز بافت بیشتر است. چون این قبیل خاکها قادرند آب را بهتر و به مدت طولانی‌تر در خود نگهدارند. اما در شرایط آبی (که کشاورز خود گیاه را آبیاری می‌کند)، معمولاً گندم زیاد تحت تأثیر بافت خاک خود قرار نمی‌گیرد. گندم هم مانند سایر گیاهان نمی‌تواند در خاک خشک جوانه بزند.

گندم بهاره به دلیل ذخیره شدن رطوبت زمستانی در خاک، همواره رطوبت مورد نیاز خود را دارد. اما رطوبت خاک گندمهای پاییزه معمولاً فرایند جوانه‌زنی را با مشکل مواجه می‌نماید. اگر برای جوانه زنی یا رشد اولیه جوانه، خاک رطوبت کافی نداشته باشد بذرها ممکن است بپوسند یا در معرض صدمات ناشی از سرما قرار گیرند.

مجله کشاورز مارکت

در مجله اینترنتی کشاورز مارکت با جدیدترین مقالات و دانستنی های کشاورزی در ایران و جهان

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو