کشاورز

رایگان
  • ارتباط مستقیم با خریداران
  • تبلیغات هوشمند
  • تحلیل بازار

کشاورزی فرایند تولید مواد غذایی، علوفه، الیاف و دیگر محصولات مورد نیاز
انسان از راه کاشت گیاهان معین و پرورش حیوانات اهلی است.

خُرده فروش

رایگان
  • ارتباط مستقیم با کشاورز و بازرگان
  • تبلیغات هوشمند
  • تحلیل بازار

حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. 

عُمده فروش

رایگان
  • ارتباط مستقیم با کشاورزان
  • تبلیغات هوشمند
  • تحلیل بازار

بازرگان یا تاجر به فردی اطلاق می‌گردد، که شغل خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد .

Translate