کشاورز مارکت

بایگانی‌ها زمین — کشاورز مارکت Keshavarz Market

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زمین مسکونی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 600,000,000 تومان

  زمین باغ پسته ای

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,800,000,000 تومان

  زمین پسته زنگی آباد

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  فروش زمین زعفران

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 120,000,000 تومان

  فروش زمین زعفران

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زمین زعفران

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 80,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 900,000,000 تومان

  4 هکتار زمین زعفران

  3 سال قبل