کشاورزان

عضویت همیشگی
تومان پانصد هزار
 • پروفایل اختصاصی
 • امکان فروش آنلاین
 • امکان فروش سریع

بازرگانان

عضویت سالیانه
تومان 5 میلیون
 • ایجاد وب سایت اختصاصی (دامنه ir)
 • طراحی صفحه سایت اختصاصی
 • ایجاد ایمیل اختصاصی (۵ عدد)
 • امکان فروش آنلاین

صنعت کشاورزی

عضویت سالیانه
تومان 10 میلیون
 • ایجاد وب سایت اختصاصی (دامنه ir)
 • طراحی صفحه سایت اختصاصی
 • ایجاد ایمیل اختصاصی (۵ عدد)
 • ماژول فروش آنلاین

پلن عضویت کشاورزان

500.000 تومان / یکبار پرداخت

کشاورز خرما مضافتی

کشاورز سیب زمینی

کشاورز خرما مضافتی

پلن عضویت بازرگانان

5.000.000 تومان / سالیانه

برخی از بازرگانان

بازرگانی پارس پامیر ایرانیان

بسته بندی و صادرات انواع خرما به آسیا ، اروپا و آفریقا. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

پلن عضویت صنعت کشاورزی

کارخانه ها و شرکت های تولید کننده صنعت کشاورزی می توانند از این پلن استفاده کنند.

10.000.000 تومان / سالیانه

DIGITAL MARKETING

رُشد کسب و کار

برنامه ریزی و اجرا کمپین های بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
برای دارندگان پلن های بالا و کسانی که از قبل وب سایت دارند…

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو