زعفران

گياه شناسی زعفران

مشخصات گياه شناسی زعفران زعفــران گياهــی اســت دائمــي و علفــي كــه در اوايــل پاييــز گل ميدهــد. زعفــران دارای ســاقه زيرزمينــي مــدور، ســخت، گوشــت دار و

ادامه مطلب...
طلای خندان پسته - کشاورز مارکت
پسته

مهمترین ارقام پستـه

مهمترین ارقام پستـه در ایران – کشاورز مارکت معــروف تریــن ارقــام پســته در ایــران عبارتنــد از: اکبــری، کلــه قوچــی، احمــد آقایــی، اوحــدی، بادامــی زرنــد، ممتــاز،

ادامه مطلب...
خرما

فواید مصرف خرما در ماه رمضان

KHORMA : یکی از محبوب‌ترین خوراکی‌هایی که در ماه رمضان در طول ساعت‌های غیر روزه‌داری مصرف می‌شود، خرما است. قرار دادن خرما در برنامه‌ غذایی در ماه مبارک رمضان، فواید بسیار زیاد دارد.

ادامه مطلب...

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو