بازار توت

ثبت رایگان آگهی ،برای

کشـــــــاورزان

تاریخچه توت
تولید و کشاورزی تا خرید توت در کشاورز مارکت

توت (نام علمی : Morus)

توت از تیره گزنه‌ها است که شامل ده تا شانزده گونه می‌باشد. شاه‌توت یکی از انواع این درخت است. توت سیاه با وجود اینکه کاملاً شبیه شاه توت است، بر خلاف آن میوه اش شیرین است. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع توت در جهان است. توت سفید در چین مرکزی و شرقی به صورت بومی وجود دارد. این درخت قرن‌ها پیش به اروپا برده شد، در آمریکا به‌عنوان منبع غذائی برای کرم ابریشم در اوائل دوران استقلال این کشور این درخت مورد استفاده قرار گرفت. البته نوعی از توت که به آن «توت قرمز» گفته می‌شود در آمریکا به صورت بومی وجود داشته که از ایالت ماساچوست تا ایالت کانزاس دیده می‌شود.

توت‌ ها حاوی آنتی اکسیدان هستند که به کنترل رادیکال‌ های آزاد در بدن کمک می‌ کنند. رادیکال‌ های آزاد مولکول های بی ثباتی هستند که به عنوان یک عارضه طبیعی در متابولیسم رخ می‌ دهند و حتی وجود مقدار کمی از آن برای کمک به سیستم ایمنی بدن برای مقاله با باکتری‌ ها و ویروس‌ ها مفید است ، اما اگر میزان رادیکال‌ های آزاد در بدن بالا برود موجب تخریب سلول‌ ها و بیماری می‌ شود. آنتی اکسیدان می‌ تواند رادیکال‌ های آزاد را خنتثی کند.

تحقیقی نشان داد که شاه توت ، بلوبری و تمشک بیشترین میزان آنتی اکسیدان را در بین میوه‌ ها دارند ، مصرف روزانه ۵۰۰ گرم بلوبری در ماه، به میزان ۳۸ درصد بیشتر سلول‌ های DNA را در برابر آسیب رادیکال‌ های محافظت می‌ کند .

کشاورزی توت
آب در کشاورزی

آب

زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎري اﻏﻠﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان رﻃـﻮﺑـﺖ ﺧـﺎك و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﯿﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﺴﺘـﻘـﯿـﻤـﺎً از ﺧﺎك اﻃﺮاف رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آب ﺧﺎك ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺑﻮده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻠـﮑـﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺤﺼﻮل اﺛﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

نور و دما در کشاورزی

نور و دما

واریته های مختلف شاه توت در آب و هوای گوناگون رشد می کنند، از آب و هوای نسبتا گرم و معتدل گرفته تا نزدیک به سرد درختان توت قابلیت رشد و میوه دهی دارند. گرمای خوب در بهار و تابستان برای این درختان از 25 تا 35 درجه سانتی گراد است. میوه های این درخت طاقت سرمای زیاد را ندارد و در دمای منفی 2 تا منفی چهار درجه سانتی گراد توت ها یخ می زنند.

درخت شاه توت نور را دوست دارد و نور خورشید باعث رشد شاخ و برگ آن می شود. تابش شدید نور فاصله میان گره ها را کم و آن ها را کوچک می کند.

خاک در کشاورزی

خاک

ﺗﻮت در ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻟﻮﻣﯽ ﺷﻨﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ ﺧـﻮب رﺷـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎه ﺗـﻮت .

مجله کشاورز مارکت

در مجله اینترنتی کشاورز مارکت با جدیدترین مقالات و دانستنی های کشاورزی در ایران و جهان

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو