کشاورز مارکت
کشاورز مارکت

نقش عناصر غذایی در کودهی درختان کیوی

با توجه به اینکه یک نهال کیوی فروت در ابتدای رشد از وزن 

کمی برخوردار است به غذای کمتری نیز نیاز دارد اما چون هنوز 

یک نهال مثل یک کودك نو پا بسیار ضعیف و حساس است 

بنابر این از مراقبتهای ویژه از قبیل بستر مناسب 

رشد ریشه، مدیریت آبیاری دقیق، و کنترل علفهای هرز 

و تغذیه برگی و کودآبیاری به مقدار کم 

ولی در دفعات زیاد باید استفاده نمود. 

با افزایش سن درخت نیاز غذایی درخت نیز بیشتر میشود که 

در بیشتر کشورهای صاحب نام در تولید کیویفروت دنیا، 

فرمولهای کودی متفاوتی برای سنین مختلف پیشنهاد میشود. 

تجربیات نگارنده از تاکستانهای کیویفروت کشور برای

رشد و نمو بهینه تاكهای جوان فرمول کودی زیر را نسخهای 

قابل توصیه برای تولیدکنندگان این محصول میداند. 

در طی سه سال اول عمر تاکستان لازم است از اول فروردین 

تا نیمه شهریور با فاصله زمانی دو هفته یک بار مقدار 

پنج لیتر محلول اوره به ناحیه ریشه دوانی 

هر تاك عرضه شود. مقدار اوره حل شده در هر لیتر آب 

برای سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب برابر با

 5 ،12 و 24 گرم است. به این ترتیب 

در سه سال اول احداث باغ به ترتیب به هر تاك در هر نوبت

آبیاری مقدار 12 ،25 و 50 گرم نیتروژن خالص عرضه میشود. 

در ضمن میتوان کود اوره را به صورت محلولپاشی هم 

با غلظت نیم درصد به کار برد.


لازم به یادآوری است که چون در هنگام احداث باغ برای تهیه 

بستر مناسب از کود دامی به مقدار کافی استفاده میشود 

معمولا مقادیر عناصر قابل جذب خاك به اندازه کافی بالا است

که تکافوی نیاز غذایی درختان جوان را از نظر 

فسفر، پتاسیم، منیزیم و سایر کاتیونها که در کانیهای خاك

به مقدار مناسب موجود است را بنماید. 

اما چون نیتروژن، تنها عنصری است 

که عمدتا در شکل آلی در خاك وجود دارد 

و به علت رقابت شدید ریشهها با موجودات ریز خاك 

ممکن است درختان جوان دچار کمبود شوند لذا در سه سال اول

که گیاه در مرحله رشد سریع است و نیتروژن 

از این لحاظ بحرانی است کود نیتروژن حتما باید به کاربرده شود. 

اما از سال چهارم بر اساس برداشت 

میوه میتوان سایر عناصر غذایی به ویژه فسفر، پتاسیم، منیزیم 

و در صورت نیاز آهن، روی، و منگنز را در برنامه

کوددهی باغ قرار داد. 

نیاز کودی تاكهای بالغ کیوی فروت یک برنامه تغذیه 

موفق باید توجه جدی به عرضه متعادل و متوازن عناصر

 پرمصرف و کممصرف داشته باشد. تغذیه تاكهای کیوی فروت 

یک فرایند پیچیده و کامل است که بسیاری 

از عناصر غذایی و برهمکنشهای موجود میان

 آنها را شامل میشود. یک برنامه کودهی موفقیتآمیز

 از طریق ردیابی دقیق عناصر غذایی در خاك و برگ، ارزیابی 

عملکرد و کیفیت میوه و توجه به علائم ظاهری و سابقه کوددهی

 و بسیاری از ملاحظات و اطلاعات تشخیصی 

در سالهای متمادی به دست میآید. 

برای کسب محصول بالا با کیفیت مطلوب، دسترسی به حد 

مطلوب عناصر غذایی ضروری است 

از این جهت برآورد (پیشگویی) مقدار کود مورد نیاز از مسائل

 اصلی علم تغذیه است. مواد غذایی مورد نیاز تاكهای

 کیوی فروت میتواند توسط بسیاری

 از روشها مورد توجه قرار گیرد. 

معمولا در تمام کشورهای تولیدکننده کیویفروت، جهت برآورد مقدار کود مورد نیاز از روشهای مختلف زیر استفاده میشود.

الف: برآورد کود مورد نیاز بر اساس برداشت میوه،

ب: برآورد کود مورد نیاز براساس سن درخت،

ج: برآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش خاك و برگ،

د: برآورد کود مورد نیاز براساس علائم 

  ظاهری درختان و تجربه باغدار،

ه: برآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش کودی مزرعهای. 

بدیهی است که بسیاری از عوامل دیگر نیز ممکن است

در فرمولاسیون یک برنامه موفقیتآمیز کوددهی مورد توجه قرار گیرد.

از میان عوامل مختلف باید به منظور بهبود کارآیی کود

با استفاده از عملیات مدیریتی بر اساس شرایط موجود

در هر منطقه با ارزیابی دادههای حاصل از تجزیه خاك و آب

و آشنا شدن با علائم کمبود یا مسمومیت عناصر مختلف

از طریق مشاهده، و نیز بر اساس سن تاك 

(به ویژه در سالهای اولیه احداث باغ)، دقت در وضع رشد 

درختان، تطبیق نتایج به دست آمده از تجزیه ها با وضع درختان

و نتیجهگیری کلی نسبت به اصلاح و تعدیل 

برنامه ی کوددهی هر باغی اقدامات مدیریتی مناسب را انجام داد.

بازار بدون واسطه عمده کیوی
اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیوی در سردخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *